Vďaka technologickým pracovným pozíciam bohaté mestá ešte viac prosperujú

Letecký pohľad na kancelárie spoločnosti Apple v Silicon Valley.

Na stretnutí v ústredí Facebooku začiatkom tejto jesene, ktoré sa konalo v kalifornskom Menlo Parku, oslovil Mark Zuckerberg svoje publikum známym nariekaním v Silicon Valley: Kolíska technologického biznisu stráca na svojom lesku. Zuckerberg odprezentoval informácie o nákladoch na bývanie, hlučnej doprave či rozpadajúcej sa infraštruktúre. Povedal, že v súvislosti s týmito faktami, spoločnosť Facebook sa pre vlastný rast začne obzerať po novej lokalite. Na tejto sťažnosti však niečo nesedelo. Facebook síce plánuje hľadať nové miesto, ale v blízkej budúcnosti budú spoločnosť a zátoka Bay Area naďalej prepojené. Spoločnosť pripravuje totiž prenájmy nehnuteľností, ktoré privedú do regiónu tisíce nových pracovníkov.

Podľa najnovšej správy, úloha Silicon Valley, ako hlavného miesta technologií, stále rastie na význame. Daný región a aj niekoľko ďalších pobrežných technologických centier pohltili doteraz najväčší podiel pracovných miest v oblasti špičkových technológií. Údaje naznačujú, že len niekoľko firiem sa z danej oblasti stiahlo a vzali tak so sebou najlepšie platené pozície.

Vedci z Brookingsovej inštitúcie a Nadácie pre informačné technológie a inovácie tak dospeli k záveru pri pohľade na úzko vybratú vzorku pracovných miest. Jednalo sa o 13 priemyselných odvetví s najvyššiou mierou výdavkov na výskum a vývoj a akademickým titulom v oblasti vedy, techniky, strojárstva a matematiky na pracovníka. To zahŕňa veľkú časť softvérového priemyslu, ako aj pracovné miesta v oblastiach farmaceutického a leteckého priemyslu. Vedci zistili, že v období rokov 2005 až 2017 päť oblastí – San Jose, San Francisco, Seattle, San Diego a Boston, nielenže získali veľa pracovných miest, ale celkovo v týchto odvetviach získali dominanciu.

Úspech sa dá merať aj inými spôsobmi. Podľa celkového prírastku pracovných miest sa zdá, že ostatné veľké mestá ako Austin a New York sú na tom rovnako dobre ako mnohé menšie mestá. Záleží aj na rozdelení trhu práce. Pri širšom pohľade na odvetvie inovacií alebo len na softvérové odvetvie, úspešnou sa stala aj iná skupina miest. Vedúci pracovník v Brookings Institution a spoluautor správy povedal, že cieľom správy bolo poukázať na to, ako sa mení ťažisko odvetví náročných na výskum. Výsledkom pozorovaní je zistenie, že situácia sa výrazne nemení. Mnoho miest získava pracovné miesta a to je dobrá správa. Skúmané odvetvia ponúkajú najvyššie zárobky a sú do veľkej miery zodpovedné za investície do rizikového kapitálu a za rast mnohých príbuzných odvetví.

Z pesimistického pohľadu prevládajúceho v Silicon Valley prekvapí skutočnosť, že medzi pozíciami sa rozdiely navyšujú. Muro ďalej poznamenal: „Vidíme narastajúci trend posledných 20 rokov.“ Inovačné centrá sa čoraz viac zjednocujú. To spôsobuje, že bohatí ešte bohatnú.

Podľa Enrica Morettiho, ekonóma na UC Berkeley, príčinu je vidno v zmene potrieb firiem. Pretrvávajúca dominancia niektorých technologických centier je považovaná za kontraintuitívnu. Technológia mala byť silou demokracie. Internet a iPhone by umožnili vykonávať inovatívnu prácu takmer odkiaľkoľvek na svete. Ale namiesto toho sa technologický priemysel využíval len v radoch technologických zamestnancov. Podniky sa zhlukovali okolo investičných centier, ktoré si vedeli udržať kvalifikovaných pracovníkov po skončení štúdia a umožnili im pohybovať sa v medziach podobných pracovných pozícií. Takto sa vytvorila uzavretá komunita. V nedávnom výskume Moretti, ktorý sledoval presuny v rámci inovatívnych firiem v oblasti Bay Area, zistil najvyššiu produktivitu zamestnancov práve v tejto oblasti.

Súvisiace: Technologické firmy investujú stovky miliónov do rozvoja miest

Moretti povedal, že snaha o spájanie sa medzi inovatívnymi spoločnosťami je dobre zdokumentovaná. Popredné postavenie zamestnancov znamená, že podniky sú v konečnom dôsledku menej citlivé na problémy s infraštruktúrou, ktoré Zuckerberg a mnohí ďalší kritizovali. Tento fakt zároveň sťažuje vládnej politike zasahovať a tiež presúvať dobre platené priemyselné odvetvia v rámci krajiny. Podľa Morettiho, pred päťdesiatimi rokmi bolo budovanie infraštruktúry zaručeným spôsobom, ako povzbudiť rast pracovných miest a miezd v regióne.

V súčasnosti je rast daných ukazovateľov komplikovanejší. Autori správy navrhujú pozrieť sa na menšie miesta, ktoré získavajú ( hoci pomalšie ) nové pracovné miesta v oblasti špičkových technológií. Patria sem miesta ako Pittsburgh a Madison. Už teraz v nich pracuje veľa zamestnancov s titulmi STEM a začínajúci ekosystém firiem sa sústreďuje v okolí hlavných univerzít regiónu.

Vedci poukazujú na fakt, že je ťažké vybudovať inovačné centrá od nuly. Predovšetkým v miestach so slabo vyvinutou ekonomikou a nedostatkom talentov v technologickej oblasti. Logicky sa preto uprednostňujú miesta so skúsenosťami v danej oblasti a stimulmi, ako podpora výskumu a vývoja, štipendiá v oblasti vzdelávania, financovanie malých podnikov alebo daňové stimuly pre nové podniky. Tieto miesta sú už dnes úrodnou pôdou pre spoločnosti v oblasti špičkových technológií, ale ešte potrebujú pár stimulov. Vedci na prilákanie jednotlivých podnikov uprednostňujú federálne investície pred miestnymi dotáciami. Čo je však často zbytočným úsilím pre menšie komunity, ako bol príklad továrne spoločnosti Foxconn vo Wisconsine alebo založenie novej centrály Amazonu v New Yorku.

Otázkou ostáva, či by táto investícia bola dobre umiestnená. Moretti uviedol, že je zmysluplné financovať regióny s potenciálom, ak chcete dlhodobo pomôcť regiónu stať sa atraktívnejším pre novú centrálu spoločnosti Amazon, alebo stať sa novým miestom generácie startupov. Z politického hľadiska má však táto investícia malú šancu na úspech, keďže sa mestá topia v problémoch. Kam asi tak pošle vláda svoje federálne zdroje? Do rozvinutého miesta s potenciálom rastu, alebo na miesto strácajúce špičkové firmy, ako je napríklad Wichita?

Muro si nemyslí, že by mal Kongres prijať návrhy vylučujúce pomoc zaostavajúcim mestám. Jedná sa tu totiž o iný problém, ktorý si vyžaduje súbor komplexných riešení. Ďalšou otázkou je, či mestá chcú čeliť podobnému rastu ako Silicon Valley. Mesto Madison v súčasnosti dosahuje veľmi zdravý stav ekonomiky. Vďaka presunu firiem do Wisconsinu by sa prehriata ekonomika San Francisca alebo Seattlu mohla spomaliť. V tejto súvislosti technologický priemysel zažil aj negatívne dopady danej zmeny. Môže dôjsť k nárastu rozdielov, k preťaženiu ciest, či k prudkému nárastu cien nehnuteľností. Ako priznávajú vedúci predstavitelia technologických firiem, nie každá oblasť sa chce podobať Silicon Valley.

Zdroj: Wired

Mohlo by sa Vám páčiť

facebook facebook
Facebook
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.