Ľudia aktuálne platia tisícky dolárov za urýchlenú evakuáciu z oblastí infikovaných korona vírusom

Súkromné letecké spoločnosti zaznamenali v dôsledku rozšírenia korona vírusu nárast dopytu po svojich službách.

Zatiaľ čo komerčné letecké spoločnosti rušia svoje lety na viacerých svetových linkách z dôvodu neustáleho šírenia sa korona vírusu, súkromné letecké spoločnosti túto príležitosť využívajú vo svoj prospech a v čoraz väčšej miere prepravujú turistov a obchodných predstaviteľov z infikovaných oblastí.

Výkonný riaditeľ jednej z takýchto spoločností, Justin Crabbe, uviedol: „Krátko a stručne – náš biznis prekvitá. Ešte nikdy som nevidel oddelenie leteckej evakuácie tejto spoločnosti tak zaneprázdnené.“

Spoločnosť Jettly, v ktorej Crabbe pôsobí, so sídlom v New Yorku a v Toronte, sprostredkúva klientom až 23 713 súkromných lietadiel po celom svete, pričom samu seba nazýva najlepším sprostredkovateľom súkromných letov.

V poslednom čase však zažila vskutku neobvyklú situáciu. Jej ústredie totižto len v priebehu niekoľkých hodín zaevidovalo tisícky žiadosti o poskytnutie last-minute letov, ktorými sa klienti spoločnosti usilovali vyhnúť už existujúcim, alebo ešte len hroziacim zákazom cestovania.

Crabbe konštatoval: „Každoročne v tomto období evidujeme od 2 000 – 3 000 požiadaviek na individuálnu leteckú prepravu osôb. Toto číslo sa však v dôsledku ohlásenia nových oblastí výskytu korona vírusu viac než zdvojnásobilo.“

Aby sa spoločnosť Jettly dokázala prispôsobiť takémuto nadmieru vysokému dopytu, plánuje strojnásobiť počet svojich zamestnancov.

Výkonný riaditeľ londýnskej spoločnosti PrivateFly, Adam Twidell, uviedol, že rovnako aj jeho spoločnosť pozoruje obrovský nárast takýchto požiadaviek, ktoré sú viac než pravdepodobne spôsobené rozšírením nákazy.

Je možné konštatovať, že korona vírus, ktorý prepukol v čínskej oblasti Wuhan, sa do dnešného dňa dokázal rozšíriť už do minimálne 69 krajín a infikovať viac ako 89 000 ľudí. Z toho dôvodu sa tak viac ako 74 komerčných leteckých spoločností rozhodlo zrušiť svoje pravidelné letecké linky. Ako ale Medzinárodné združenie leteckých dopravcov skonštatovalo, takýto razantný krok bude celosvetový letecký priemysel stáť približne 30 miliárd dolárov.

Redaktorka časopisu Financial Times, Tanya Powley, pritom uviedla, že počet korporátnych letov z Hongkongu (a teda z destinácie, ktorá sa nachádza v blízkosti epicentra nákazy) do Severnej Ameriky a Austrálie vzrástol na začiatku tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka minulého až o 214%. Počet letov z Hongkongu do akýchkoľvek iných oblastí vo svete sa pritom taktiež navýšil, avšak v tomto prípade iba o 34,2%.

Radikálny nárast záujmu o služby leteckých prepravcov však nie je za každých okolností tak prekvapivým. Udalosti, ako napríklad americký Superbowl, pravidelne zvyšujú dopyt zákazníkov po letenkách do Ameriky. No žiadosti o uskutočnenie letu v takýchto prípadoch prichádzajú v predstihu niekoľkých týždňov pred uskutočnením samotnej udalosti a nie nárazovo.

Ako Crabbe konštatoval: „Tak radikálny nárast dopytu v tejto oblasti som ešte v živote nevidel.“

Navýšenie dopytu do značnej miery ovplyvnili aj správy médií a zákazy cestovania, na základe ktorých sú ľudia ochotní zaplatiť obrovské sumy peňazí za akýkoľvek last-minute let.

Crabbe ďalej uviedol: „Navyšovanie daného dopytu je predovšetkým poháňané médiami. Správy o zákazoch cestovania, mestské karantény, evakuácie a nové prípady nákazy spôsobujú v rámci verejnosti skutočnú paniku. Z dôvodu obrovského vystavenia sa nebezpečenstvu nákazy či už na letiskových termináloch alebo na palubách komerčných lietadiel, sa ľudia takýmto miestam usilujú vyhýbať.“

A práve na základe tak rozšírenej paniky sa jednotlivé lety spoločnosti PrivateFly v poslednej dobe netýkajú ničoho iného, ako práve toľko spomínaného korona vírusu. Vďaka využitiu takýchto služieb sa totižto zákazníci dokážu vyhnúť riskantným verejným miestam, kde by sa možnosti nákazy jednoznačne vystavili. Ako Twidell uviedol: „Niekoľko posledných letov bolo vyžiadaných z dôvodu transportu dekontaminačného tímu v rámci Ázie. Špecifickým prípadom bola aj rodina z Hongkongu, ktorá sa chystala odcestovať na Bali. Aj keď by za bežných okolností letela prostredníctvom komerčnej leteckej spoločnosti, v tomto prípade si radšej vybrala súkromný let.“

V dôsledku všetkých spomínaných skutočností sú tak rovnako ako spoločnosti, tak aj obyčajní jednotlivci ochotní zaplatiť za letecké služby sumy pohybujúce sa nad rámcom bežných obchodných cien. Typický poplatok za uskutočnenie letu súkromným lietadlom pre 6-8 osôb sa nachádza v cenovej hladine 5 000 dolárov za letovú hodinu. Aj napriek vysokej sume však ide o efektívny spôsob, akým sa je možné v rámci 24-28 hodín z oblasti evakuovať.

Crabbe zo spoločnosti Jettly poznamenal: „Zaevidovali sme desiatky rezervácií letov, ktorých suma je dnes už dvojnásobne, alebo dokonca aj trojnásobne vyššia ako suma za poskytnutie bežného letu. K navyšovaniu cien totižto dochádza v dôsledku razantne zvýšeného dopytu a s ním súvisiaceho nedostatku lietadiel a leteckého personálu. Mnoho lietadiel je pritom objednávaných nie na obyčajné lety, ale na urýchlené evakuácie, kedy je lietadlo vyslané na špecifické miesto určenia, kde má svojich pasažierov vyzdvihnúť. Za všetky tieto dodatočné služby sa však vyžadujú aj rovnako dodatočné poplatky.“

Je možné tvrdiť, že ide predovšetkým o veľké spoločnosti, ktoré za poskytnutie takýchto služieb neváhajú zaplatiť aj horibilné sumy peňazí. Crabbe skonštatoval: „Niektorí naši klienti, ktorí stoja na čele veľkých korporácií, už stihli uviesť do činnosti svoje rizikové plány, ktoré zahŕňajú evakuáciu všetkých zamestnancov nachádzajúcich sa v oblastiach výskytu vírusu a ich privedenie späť do Spojených štátov. Zdá sa, že neexistuje žiaden skutočný cenový limit, ktorý by im v tom zabránil.“

Pri porovaní leteckých spoločností je pritom zrejmé, že tie súkromné sú v otázke lietania do a z nakazených oblastí omnoho flexibilnejšie. K tomu Crabbe uviedol: „Podľa môjho názoru však existuje mnoho múch, ktoré v tejto oblasti ešte musíme vychytať. Cestujúci pri doprave napríklad využívajú súkromné terminály a nie tie bežné, ktoré na rozdiel od našich podliehajú všeobecným bezpečnostným kontrolám.“

Súkromná európska letecká spoločnosť GlobeAir preto v snahe vylepšiť svoje služby aj v tejto oblasti, založila poradenskú webovú stránku, týkajúcu sa problematiky korona vírusu. Práve tá dáva do pozornosti, že súkromné lety sú „omnoho bezpečnejšie“ ako cestovanie bežnými komerčnými letmi. Avšak aj napriek tomu spoločnosť nezabúda na to, aby svojich zákazníkov a personál patrične upovedomila o dôkladnom dodržiavaní preventívnych hygienických opatrení.

Dlhodobé dôsledky korona vírusu na letecký priemysel ešte nie sú známe

Zatiaľ čo priemysel súkromného letectva je na svojom prudkom vzostupe, dlhodobý dôsledok pôsobenia korona vírusu na všeobecné letectvo ešte známy nie je.

Twidell uviedol: „Akýkoľvek krátkodobý zisk je do značnej miery vyvažovaný dlhodobými obavami a výzvami, ktoré zahŕňajú aj dopad na svetovú ekonomiku. Toto pravidlo platí dokonca aj teraz. Totižto zatiaľ čo zo strany niektorých klientov môžeme pozorovať prudký dopyt po našich službách, iní klienti zasa menia, alebo úplne rušia svoje plány zahŕňajúce aj našu spoločnosť. Je tak zrejmé, že lietanie do alebo z Číny a čoraz viac aj do ostatných krajín, je v súčasnosti veľmi náročné. Veľkým problémom sa pritom javí aj nedostatok lietadiel a leteckého personálu, čo do značnej miery spôsobuje ťažkosti s efektívnym napĺňaním požiadaviek klientov. Operačné protokoly sa pritom denne menia, nakoľko ide o veľmi nestabilnú a často premenlivú situáciu, ktorú ale dôkladne monitorujeme.“

Navyše „niekoľko pilotov sa rozhodlo odmietať lety do tzv. „červených zón“, akými je napríklad Irán. Boja sa totižto prípadného ohrozenia či už iba seba, alebo aj celej svojej rodiny, ktoré by vzniklo prepravou pasažierov z takýchto oblastí.“

Zdroj: BI, Fortune

Mohlo by sa Vám páčiť

facebook facebook
Facebook
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.