Koľko peňazí potrebujete na to, aby Vás bankári považovali za bohatého

Čo máme vlastne na mysli, keď niekoho označíme za „bohatého“? Odpoveď vo veľkej miere záleží na tom, komu položíte túto otázku. V  žiadnom prípade však niet pochýb o  tom, že v  súčasnosti je na svete čoraz viac bohatých ľudí.

Jedinci s  mimoriadne vysokou hodnotou majetku sa obvykle zbiehajú v metropolách ako New York či Londýn. Nie je síce ničím výnimočným, že ich ročný príjem prekračuje hodnotu 500  000 dolárov, no napriek tomu sa často sťažujú na „ťažké časy“, v ktorých sa aktuálne nachádzame. V súčasnosti existujú manažéri hedžových fondov, ktorí disponujú bohatstvom na úrovni 40 miliónov dolárov, luxusnou vilou v štvrti Hamptons, zbierkou koní a  pozoruhodným portfóliom v rámci dobročinnej činnosti, a aj napriek tomu často vyhlasujú, že sú „úplne bez peňazí“.

Skutočnú odpoveď na vyššie uvedenú otázku nám však môže poskytnúť svet súkromného bankovníctva. Popredné banky totiž považujú za bohatého jedine človeka, ktorý má na konte prinajmenšom 25 miliónov dolárov.

Súvisiace: Ako vyzerá jeden rok v živote bežného miliardára

Samozrejme treba poznamenať, že sa musí jednať o 25 miliónov v  podobe investovateľných aktív. Pri takejto úrovni bohatstva by ste si mohli bez problémov dovoliť založiť nové podnikanie, prekonať niekoľko stratových kvartálov a napriek tomu sa úspešne udržať nad vodou. Keď bude na Vašom bankovom účte figurovať suma $25 miliónov, možno – ale iba možno – sa budete môcť považovať sa bohatého.

Je zrejmé, že žijeme v  ére extrémnej ekonomickej nerovnosti a vyskytujú sa medzi nami jedinci, ktorí majú skrátka omnoho lepší prístup k obrovskému bohatstvu ako zvyšok populácie. Kým 25 miliónov dolárov je pre väčšinu sveta nepredstaviteľným majetkom, pre skupinu elitných bankárov sa jedná iba o prvý krok za skutočným úspechom. Určite by Vám potvrdili, že ide iba o vstupenku, ktorá Vám zaručí vstup výlučne do najnižšej triedy svetových milionárov.

Majetok o hodnote 20 miliónov dolárov tak môžeme prirovnať k cestovaniu ekonomickou triedou. Kabína biznis triedy v takomto prípade zodpovedá bohatstvu v hodnote 100 miliónov dolárov a keď máte na účte $200 miliónov, v tejto analógii si môžete dovoliť cestovať dokonca prvou triedou. Najbohatší jedinci si môžu dovoliť zaradiť sa medzi vlastníkov súkromných lietadiel, pričom výška ich majetku začína na úrovni 1 miliardy dolárov.

Všetci vieme, že rozdiel v  objeme majetku chudobných, bohatých a ešte bohatších jedincov sa nezadržateľne zväčšuje. K tejto skutočnosti z veľkej časti prispieva pozitívna situácia na svetových akciových trhoch a obrovské bohatstvo, ktoré pramení zo súkromných podnikov po celej planéte.

Širšia verejnosť má však omnoho menší prehľad v tom, akú hodnotu majú tieto peniaze pre bankárov, ktorí sa venujú spravovaniu bohatstva svetových hráčov.

Žiadny súkromný bankár sa totiž neodváži vyhlásiť, že klienti s  majetkom v  hodnote „iba“ niekoľkých miliónov pre neho nemajú význam. Spoločnosť Northern Trust, ktorá spolupracuje s mnohými najbohatšími rodinami sveta, zdôraznila, že v priebehu posledných kvartálov viac než 50% nových klientov disponovalo investovateľnými aktívami v  hodnote 10 miliónov dolárov. Brent Beardsley, ktorý stojí na čele spoločnosti  Boston Consulting Group, však uviedol, že „finančné spoločnosti sa snažia zaradiť do svojich portfólií zákazníkov s mimoriadne vysokým objemom majetku, a preto v posledných rokoch efektívne zvyšujú latku“.

Bohatstvo Severnej Ameriky sa vo veľkej miere spolieha na výnosy z  existujúcich aktív, kým v  ázijsko-tichomorskom regióne dochádza k  vytváraniu obrovského objemu nového bohatstva. Graf zobrazuje počet milionárskych domácností v  jednotlivých krajinách v  priebehu roka 2017.

Definícia majetku, ktorý z niekoho robí bohatého jedinca, sa v posledných dvoch desaťročiach dramaticky zmenila. Peter Charrington, celosvetový riaditeľ spoločnosti Citi Private Bank, uviedol, že v roku 1994 boli „tri milióny dolárov považované za mimoriadne vysokú hodnotu majetku“. Ďalej však povedal: „Odvtedy ale prešlo 25 rokov a  za veľké bohatstvo sa v súčasnosti považuje až 25 miliónov dolárov.“

Steven Fradkin, predseda oddelenia manažmentu bohatstva v spoločnosti Northern Trust, povedal: „V súčasnosti je relatívne komplikované skutočne zbohatnúť. Akurát je to celkom pozitívny druh komplikácie.“

Klienti s majetkom v  hodnote 25 miliónov dolárov majú obvykle tendenciu využívať služby niekoľkých manažérov bohatstva súčasne. S takouto sumou na konte navyše nadobúdajú možnosť zúčastňovať sa prestížnych počiatočných verejných ponúk akcií. Práve to im uľahčujú elitní správcovia aktív, ktorí ich často pozývajú na prominentné podujatia, kde môžu interagovať s ďalšími hráčmi podobného zamerania.

Ani to však neznamená, že 25 miliónov dolárov Vám otvorí všetky dvere. Spoločnosť Abbot Downing, ktorá spadá pod medzinárodnú finančnú spoločnosť Wells Fargo a poskytuje služby mimoriadne bohatým rodinám, spolupracuje výhradne s klientmi, ktorí majú na konte investovateľné aktíva prinajmenšom v hodnote 50 miliónov dolárov, prípadne disponujú celkovou čistou hodnotou majetku o výške 100 miliónov dolárov. Organizácia Ascent Private Capital Management, ktorá zase spadá pod investičnú banku U.S. Bank, jedná s  klientmi výlučne v  prípade, ak majú k  dispozícii čistý majetok na úrovni 75 miliónov dolárov. Prirodzene, Martim de Arantes Oliveira, riaditeľ pobočky tejto spoločnosti v meste San Francisco, je ochotný z času na čas spraviť výnimku pre dobrého rodinného priateľa alebo obzvlášť sľubného podnikateľa.

Predpokladá sa, že počet amerických domácností s  majetkom v  hodnote 20 až 100 miliónov dolárov bude narastať najrýchlejším tempom, pričom v  tesnom závese sa budú držať rodiny s  majetkom na úrovni vyššej ako 100 miliónov dolárov. Graf zobrazuje odhadovaný nárast počtu jednotlivých kategórií bohatých domácností v  Severnej Amerike a  ázijsko-pacifickom regióne v  období rokov 2016 až 2021.

Niet žiadnych pochýb o tom, že o bohatých klientov je v súčasnom finančnom sektore postarané viac než dobre. Koľko ich to však môže stáť? Poplatky za správu majetku sa môžu výrazne líšiť v rámci jednotlivých firiem, ako aj medzi nimi. Peter Rup, výkonný riaditeľ nezávislej newyorskej spoločnosti Artemis Wealth Advisors, uviedol, že bohatí ľudia s menej než 100-miliónovým majetkom obvykle platia za služby manažérov bohatstva približne 50 až 100 bázických bodov. Ak má klient na konte viac ako 100 miliónov dolárov, jeho poplatky predstavujú približne 40 bázických bodov. Ak sa jedná o viac než 200 miliónov dolárov, klient zaplatí za investičné poradenstvo 25 až 30 bázických bodov.

Keď rodina disponuje majetkom v hodnote niekoľkých stoviek miliónov dolárov, je pre ňu výhodné spravovať svoje bohatstvo prostredníctvom vlastnej rodinnej kancelárie. Fradkin uviedol, že niektorí klienti s bohatstvom na úrovni medzi 500 miliónmi a 1 miliardou dolárov, skutočne volia túto alternatívu, no napriek tomu sa v niektorých záležitostiach ešte stále spoliehajú na popredné banky.

Viacero hráčov sa v súčasnosti zapája do rodinných kancelárií, ktoré zahŕňajú niekoľko rodín. Zdieľané finančné prostriedky im totiž poskytujú lepší prístup k  výhodnejším obchodom a veľkým trhom. Takéto rodinné kancelárie si navyše účtujú podstatne menšie ročné poplatky. Paul Karger spolu so svojím bratom Wesleym založil v  roku 2006 spoločnosť TwinFocus Capital v Bostone, ktorá spravuje aktíva v celkovej výške približne 4,5 miliardy dolárov. Karger uviedol, že minimálny poplatok za jeho služby dosahuje hodnotu 250 000 dolárov. Tiež poznamenal, že takáto suma dáva dokonalý zmysel. Správa obrovského majetku si totiž vyžaduje mimoriadne úsilie a zamestnávanie špičkových finančných odborníkov si vyžaduje mzdy, ktoré prekračujú priemerné hodnoty v rámci bankového sektora.

50 najbohatších jedincov figurujúcich na zozname miliardárov agentúry Bloomberg dosahuje vek od 34 (Mark Zuckerberg) do 94 rokov (Li Ka-shing). Priemerný vek v  rámci kompletného zoznamu 500 miliardárov predstavuje 67 rokov.

Skutočný rozdiel medzi bohatými a závratne bohatými jedincami sa však naplno prejavuje až pri priamych investíciách do súkromných spoločností a nehnuteľností. John Duffy, ktorý stojí na čele manažmentu inštitucionálneho bohatstva v rámci spoločnosti J.P. Morgan, vysvetlil: „Takéto investície sú prelomovým prahom, ktorý prekračujú výhradne tí najbohatší jedinci a rodiny. Často totiž investujú do súkromných spoločností, pričom v konečnom dôsledku vlastnia konkrétne percento daného podniku, nie iba určitý podiel akcií verejne obchodovanej firmy.“

Súvisiace:
7 faktov o tom, aké to je, pracovať pre miliardárov
Ako merať majetkovú nerovnosť: bohatí jedinci sú omnoho bohatšími, ako si uvedomujeme

Súkromné ​​banky a veľké rodinné kancelárie sa samozrejme snažia uspokojiť dopyt takýchto klientov a preto im sprostredkujú čo najpohodlnejší prístup k priamym investíciám do súkromných spoločností. Duffy potvrdil, že niektorí prominentní klienti súkromných bánk takýmto spôsobom investovali do spoločnosti Peloton Interactive, ktorá uvádza na trh luxusné športové pomôcky, ale aj do prestížnej značky Topgolf.

Najelitnejší manažéri bohatstva dokážu poskytnúť svojim klientom finančnú analýzu a bankové služby na takej úrovni, že aj veľmi komplexné finančné situácie sa stávajú únosnými a klienti z nich dokážu vyťažiť maximum. Dôveryhodný poradca by mal byť schopný prinášať svojím klientom ten najhodnotnejší výsledok, ktorý v  konečnom dôsledku odôvodní akékoľvek dodatočné poplatky. Kvalitný manažér bohatstva je totiž zárukou pokoja na duši.

Zdroj: NYTimes, Bloomberg, Fortune

Mohlo by sa Vám páčiť

facebook facebook
Facebook
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.