Jeff Bezos a nespokojní zamestnanci denníka Washington Post

Jeff Bezos, najbohatší človek na svete s majetkom 156 milárd dolárov.Prešlo už takmer päť rokov odvtedy, čo Jeff Bezos, ktorý sa začiatkom leta oficiálne stal najbohatším mužom na svete, zachránil denník The Washington Post od ponurej budúcnosti. Tieto noviny vo veľkej miere strácali peniaze a pracovné miesta a rodina Grahamovcov, ktorá sa o ne starala po dlhé roky, sa rozhodla úplne stiahnuť zo scény. Existenciálnu neistotu namiesto toho zverili do rúk polarizujúcemu riaditeľovi spoločnosti Amazon – hodnota akvizície predstavovala 250 miliónov dolárov.

Tento krok so sebou samozrejme priniesol aj isté riziká. Akým majiteľom bude Bezos? Pokúsi sa využiť publikáciu na presadzovanie vlastných záujmov? Zaviaže sa dlhodobo investovať do tejto inštitúcie aj napriek tomu, že to bude znamenať krátkodobú stratu peňazí? Zmení žurnalistiku súčasnosti na nepoznanie?

Archetypálny inovátor technologického priemyslu zastával obrovskú úlohu vo formovaní modernej ekonomiky, pričom sa efektívne postaral o postupné likvidovanie prvkov tej predchádzajúcej. Centrá spoločnosti Amazon sa v poslednej dobe preslávili diskutabilnými pracovnými podmienkami a zarážajúco nízkymi platmi. Bezos sa však napriek tomu (samozrejme s pomocou Donalda Trumpa) stal superhrdinom tlačených médií – tvárou, o ktorej v noci snívajú všetky tlačené publikácie, ktoré čelia problémom modernej doby. Zamestnanci publikácií, ktoré v súčasnosti predáva veľká mediálna spoločnosť Meredith Corporation, zvyknú v nádeji opakovať frázy ako „Čakáme na svojho Bezosa“. Istý zdroj z tohto prostredia uviedol: „S úžasom sledujeme vývoj v denníku The Washington Post pod Bezosovým vedením a veríme, že sa nám prihodí to isté.“

Súvisiace: 10 miliardárov, ktorí dosiahli úspech za rekordne krátky čas

Začiatkom júna sa však na verejnosti objavili správy o tom, že v dokonalej fasáde tohto zlúčenia sa objavuje prasklina. Oslovený reportér washingtonského denníka povedal: „Jedná sa o prvý hmatateľný konflikt.“ Odkázal tak na škrípajúce vyjednávanie medzi zväzom zostaveným zo zamestnancov publikácie a neuveriteľne bohatým darcom, ktorý bol zodpovedný za absolútne oživenie denníka. Jeden z členov zväzu uviedol: „Keď sem Bezos vkročil po prvýkrát, priniesol so sebou naozaj dobrú atmosféru. Odvtedy však prešlo celých päť rokov a ľudia očakávajú od tejto zmeny niečo omnoho viac.“ Ďalší zamestnanec novín povedal: „Bezos urobil pre toto miesto úžasné veci. Postupne sa tu však objavuje nechuť k monopolom zo Silicon Valley.“

Istí zamestnanci denníka The Washington Post boli nútení v posledných dvanástich mesiacoch pracovať bez zmluvy a viac než 400 z nich poslalo 14. júna podpísaný list adresovaný priamo Jeffovi Bezosovi – zahŕňal témy ako zvyšovanie miezd a dôchodkové plány. V liste sa písalo: „My, podpísaní, sme boli mimoriadne vďační za to, že ste sa rozhodli pre odkup denníka Washington Post v čase, keď sa tradičný mediálny model zrútil.“ Prehlásenie bolo sprevádzané dvojminútovým videom a kampaňou #DearJeffBezos na sociálnej sieti Twitter.

Vyjadrenie zamestnancov ďalej uvádzalo: „The Washington Post iba v priebehu minulého roka zdvojnásobil počet svojich predplatiteľov v digitálnom prostredí a zvýšil návštevnosť svojich webstránok o viac než polovicu. Marketingový tím publikácie dosiahol alebo prekročil všetky svoje vytýčené ciele. Všetko, o čo žiadame, je spravodlivosť pre každého zamestnanca, ktorý prispel k úspechu tejto spoločnosti – to znamená, spravodlivé mzdy, spravodlivé príspevky do dôchodku, dovolenky z rodinných dôvodov a zdravotnú starostlivosť, ako aj vhodnú mieru zabezpečenia na trhu práce.“

List Bezosovi preletel celý svet, od noviniek na sociálnej sieti Twitter cez továrne na senzácie typu DailyMail až k 45. prezidentovi Spojených štátov, ktorý už dlho zvádza vojnu proti Bezosovi, ako riaditeľovi uznávaného denníka. Donald Trump sa 17. júna na Twitteri vyjadril: „Zamestnanci denníka Washington Post sú pripravení štrajkovať, pretože Bezos im dosť neplatí. Zastávam názor, že skutočne dlhý štrajk by bol skvelým nápadom. Zamestnanci by dostali viac peňazí a na dlhší čas by sme sa zbavili falošných správ!“ Do istej miery nie je prekvapením, že o žiadnom štrajku zatiaľ reč nebola.

Rozbehnutá kampaň vyvolala jasné ohlasy aj zo širšej žurnalistickej komunity. Dan Kennedy, profesor žurnalistiky a uznávaný mediálny kritik, povedal: „Denník Washington Post tvrdí, že v priebehu každého z dvoch predchádzajúcich dvoch rokov bol ziskovým. Je načase, aby sa Bezos podelil o tento zisk so svojimi kolegami a zamestnancami z novín.“

Medzi zamestnancami denníka Washington Post však existujú aj takí, ktorí majú pocit, že kritika namierená výhradne na Bezosa je neoprávnená. Zatiaľ čo Bezos síce schvaľuje rozpočet, o konkrétnom využití dostupných financií rozhodujú patriční výkonní predstavitelia samotného denníka. Patria medzi nich napríklad editor Marty Baron a vydavateľ Fred Ryan, ktorí rozhodujú o spôsobe míňania rozpočtu publikácie. Bezos dokonca nie je priamo zapojený ani do rokovaní o zmluvách so zamestnancami a podnikateľskými partnermi, v rámci ktorých riadenie denníka reprezentuje hlavný právny poradca Jay Kennedy. V súčasnosti nie je presne známe, do akej miery sa Bezos podieľa na týchto rokovaniach. Hovorca denníka sa podobne ako hlavný reprezentant spoločnosti Amazon odmietol k týmto témam vyjadriť.

Niektorí zamestnanci denníka Washington Post tiež poukázali na to, že hoci je platforma vo vlastníctve najbohatšieho muža na svete, ešte stále je podnikom, ktorého hlavným cieľom je byť ziskovým. Editor Marty Baron sa na tlačovej konferencii postavil k tejto skutočnosti nasledovne: „Páči sa mi, že sa k nám Jeff Bezos nespráva ako k charitatívnej organizácii. Keby ho to totiž jedného dňa unavilo, ocitli by sme sa vo veľkých problémoch.“ Baron však tiež odmietol poskytnúť komentár k súčasnej napätej situácii.

Treba poznamenať, že vo svetle uvedených argumentov je iba veľmi ťažké ignorovať skutočnosť, že z podobných dôvodov bola kritizovaná aj druhá spoločnosť Jeffa Bezosa, ktorá je zodpovedná za drvivý podiel jeho úžasného bohatstva vo výške 141 miliárd dolárov. Spoločnosť Amazon totiž čelila obvineniam z negatívneho vzťahu k pracovným odborom a pochybného zaobchádzania s vlastnými zamestnancami – pred troma rokmi sa v denníku New York Times objavil príbeh o tom, že tento gigant vyvíja neprimeraný nátlak dokonca aj na svojich najvyššie postavených zamestnancov.

Freddie Kunkle, ktorý je skúsený novinár a spravuje vyjednávaciu silu denníka Washington Post, povedal, že väčšina manažérov publikácie „sa zdá byť poháňaná ideológiou, nie nevyhnutne finančným zabezpečením“. Kunkle v snahe predísť nedorozumeniam tiež poznamenal, že „aj s rodinou Grahamovcov sa vyjednávalo pomerne ťažko“. Túto rodinu tiež nebolo jednoduché presvedčiť o tom, že novinári si zaslúžia omnoho lepšie podmienky. Kunkle uviedol: „Na druhej strane si však omnoho viac zakladali na princípoch. Keď predávali túto spoločnosť, boli si dobre vedomí toho, že práca novinára je niekedy skrátka nedostatočne ocenená. Zároveň si však uvedomovali, že zamestnanci denníka si pri odchode do dôchodku musia byť schopní dovoliť viac ako jedlo z konzervy.“

Skutočne je pravdou, že dôchodky sú jednou z kľúčových tém aktuálnych nepokojov. Keď Bezos kúpil Washington Post v roku 2013, všetky zmluvy s americkým syndikátom novinárov boli jednoducho predĺžené o ďalší rok. Syndikát začal s Bezosom po prvýkrát vyjednávať v priebehu roka 2015, keď bol tradičný penzijný plán zmrazený – čo vyvolalo búrlivé ohlasy zo všetkých strán a vydláždilo cestu súčasným konfliktom. V liste Bezosovi, ktorý okrem iného vyjadruje nespokojnosť s navrhovaným navýšením týždennej mzdy iba o 10 dolárov, sa uvádza: „Súčasná povaha príspevkov do dôchodku a dôchodkových plánov jasne naznačuje, že finančnej bezpečnosti zamestnancov denníka prisudzujete iba veľmi malú hodnotu.“ Kritiku zo strany zamestnancov zožali aj opatrenia týkajúce sa prepúšťania a zmien v rámci odstupných poplatkov.

Vyjednávajúci zamestnanci sa okrem toho snažia dosiahnuť aj celkový ročný nárast príspevkov na bývanie. Usilujú sa tak vytvoriť nový systém rozdeľovania miezd, ktorý nebude založený výhradne na zásluhách. Zástupca syndikátu poznamenal: „Myslím si, že absencia príspevkov na bývanie a život v základnej mzde je strašidelným činiteľom.

Pre porovnanie, základné platy členov syndikátu novinárov sa vo všeobecnosti pohybujú okolo hodnoty 30 000 dolárov ročne – a to najmä pre vodičov dodávateľských služieb, editorských asistentov a marketingových pracovníkov na najnižšej úrovni. Platy reportérov dosahujú úroveň 56 000 dolárov ročne, pričom najvyššie postavení zamestnanci publikácií zarábajú od 90 000 do 150 000 dolárov za rok. Syndikát v súčasnosti uvádza, že priemerná hodnota mzdy všetkých zamestnancov denníka Washington Post predstavuje 82 000 dolárov.

Nič z tohto však nie je nejak obzvlášť pozoruhodné, keď si uvedomíme, že podobné konflikty sú opakujúcou sa tendenciou veľkých amerických mediálnych spoločností, vrátane publikácií ako Times a The Wall Street Journal. Tento konkrétny prípad je atraktívny predovšetkým v dôsledku účasti Jeffa Bezosa, ktorý zvyšuje zaujímavosť celého konfliktu. Kunkle povedal: „Ľudské emócie sú skrátka veľmi komplikovanou záležitosťou. Je fantastické pôsobiť na tomto mieste, pretože sa nepochybne nachádza na vzostupnej trajektórii. Zároveň však chceme, aby ľudia, ktorí sa na tomto úspechu podieľajú, disponovali hodnotnými výhodami a boli spravodlivo oceňovaní. Sme nadšení z toho, že denník Washington Post znovu prosperuje, ale chceme sa tiež ubezpečiť o tom, že výsledky dosiahnutých úspechov budú pociťovať všetci zúčastnení ľudia.“

Súvisiace: Jeff a MacKenzie Bezosovci – ako vyzerá manželstvo najbohatšieho páru v histórii

Ďalšia zasvätená osoba, ktorá bola ochotná poskytnúť v tejto veci svoje vyjadrenie, uviedla: „Redakcia sa opäť rozvíja, už nám nehrozí prepúšťanie a takmer každé oddelenie bolo schopné prijímať nových ľudí. Panuje tu o niečo lepšia energia a máme trochu viac priestoru na dýchanie. Ešte stále je však nevyhnutné riešiť otázky, ktoré sme načrtli vo svojom liste. Naše vyhliadky stále nie sú ideálne, ale aspoň sa už nemusíme obávať o svoju bezprostrednú budúcnosť.“ Tento a ďalší zamestnanci denníka potvrdili, že ostatné mediálne inštitúcie, s ktorými musí Washington Post súperiť o talentovaných novinárov, majú finančné zabezpečenie zamestnancov vyriešené omnoho efektívnejšie.

Reportér, ktorý v denníku pôsobil ešte pred príchodom Bezosa, poznamenal: „Je to tak trochu trápne. Váš majiteľ je bohatší než samotný boh, a tak je akosi namieste, že sa zaujímate o svoje dôchodkové zabezpečenie. Avšak keď sa novinám nedarí a ľudia musia byť prepúšťaní, takéto problémy sa vôbec neobjavujú. V takej situácii prirodzene očakávate, že peniaze neprídu.“

Zdroj: VanityFair

Mohlo by sa Vám páčiť

facebook facebook
Facebook
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.