Európsky trh s nehnuteľnosťami sa v tomto roku zotavuje

Ceny obytných nehnuteľností v Berlíne sa v  prvom kvartáli zvýšili o  pozoruhodných 14,9%.

Európa aj naďalej zaznamenáva bezkonkurenčne najsilnejší rast cien obytných nehnuteľností z celého sveta. Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že Čína, ktorá bola po niekoľko rokov zodpovedná za najhorúcejší trh v tomto sektore, v poslednej dobe úspešne stabilizovala neprimerane vysoké ceny svojich nehnuteľností.

Agentúra Knight Frank 3. júla zverejnila aktuálny rebríček známy ako Global Residential Cities Index, ktorý dokladuje, že až 15 z  24 svetových metropol vykázalo v prvom kvartáli tohto roku nárast cien obytných nehnuteľností v dvojciferných percentuálnych hodnotách.

Na vrchole rebríčka sa umiestnil Berlín, ktorý zaznamenal ročný nárast cien v hodnote 14,9%. V tesnom závese sa drží holandské mesto Rotterdam so 14,8% nárastom a na tretej pozícii sa nachádza Budapešť, kde sa ceny obytných nehnuteľností zvýšili o 14.4%.

Súvisiace: Obyvatelia západnej Európy kupujú nehnuteľnosti v Bulharsku, Rusi odchádzajú z trhu

Kate Everett-Allenová, autorka tejto štúdie, uviedla: „Súčasné zotavenie európskeho trhu môžeme z veľkej časti pripísať pozitívnemu vývoju miestnej ekonomiky, ako aj nerovnováhe v rámci ponuky a dopytu.“

Everett-Allenová na základe údajov Štatistického úradu Európskych spoločenstiev (Eurostat) tiež poznamenala, že 28 štátov Európskej únie vykázalo v  priebehu roka 2017 súhrnný nárast HDP na úrovni 2,5%, pričom v roku 2012 sa jednalo o negatívnu hodnotu -0,4%.

Je teda zrejmé, že v posledných rokoch výrazne narástol ekonomický výkon európskych krajín, zvýšilo sa množstvo dostupných pracovných pozícií a pozitívny vývoj sa prejavil aj v správaní spotrebiteľov. Ponuka na trhu s nehnuteľnosťami však napriek kladným hodnotám v rámci spomenutých faktorov nedokázala držať krok s dopytom záujemcov o  nové bývanie.

Everett-Allenová povedala: „Lokálne vlády síce poskytli finančné stimuly developerom nehnuteľností na viacerých európskych trhoch, miera dokončovania projektov však ani napriek tomu nedosiahla požadovanú úroveň. Táto nerovnováha medzi dopytom a ponukou v konečnom dôsledku vytvára zásadný tlak na zvyšovanie cien novopostavených ako aj už existujúcich nehnuteľností.“

V Číne sa medzitým rysuje opačný trend. Kým táto krajina sa v priebehu uplynulých rokov držala na čele rebríčka svetových krajín s najväčším rastom cien nehnuteľností, v súčasnosti nefiguruje ani v rámci pozícií top 20. Čína sa totiž v minulosti kriticky priblížila k prasknutiu finančnej bubliny na trhu s obytnými  nehnuteľnosťami, v čoho dôsledku sa čínska vláda odhodlala na zavádzanie potrebných opatrení spojených s obmedzovaním poskytovania hypoték na bývanie a  zároveň rázne zakročila proti špekulatívnym investíciám na trhu s nehnuteľnosťami.

Trhy s  obytnými nehnuteľnosťami na území Austrálie a Nového Zélandu boli v priebehu prvých troch mesiacov roku 2018 omnoho umiernenejšie. Wellington sa s ohľadom na rast cien nehnuteľností prepadol až na 38. priečku, pričom ceny obytných jednotiek v  tomto meste vykázali ročný nárast o 7,2%. Za zmienku však stojí skutočnosť, že hlavné mesto Nového Zélandu sa v roku 2017 nachádzalo na 11. pozícií s medziročným nárastom cien nehnuteľností na úrovni 20,6%.

Austrálske mesto Sydney dokonca v prvom kvartáli tohto roku zaznamenalo negatívny nárast cien v  hodnote -0,5%, čo je v porovnaní s hodnotou 14,4% z minulého roka zásadným poklesom.

Vývoj cien obytných nehnuteľností vo vybraných svetových metropolách v priebehu posledných dvoch rokov.

Ďalšie významné zistenia

Na prvej priečke celosvetového rebríčka sa umiestnilo mesto Surat na západnom pobreží Indie, ktoré vykázalo nárast cien obytných nehnuteľností až o pozoruhodných 22,3%. Tento zdanlivý úspech je však z  veľkej časti podmienený mimoriadne nízkymi cenami nehnuteľností na začiatku roka 2017, ktoré boli nepochybne spojené s demonetizáciou nadhodnotenej indickej meny.

Najrýchlejšie narastajúcim trhom s obytnými nehnuteľnosťami na území Spojených štátov sa stalo mesto Seattle, ktoré zaznamenalo medziročný nárast cien v hodnote 12,9%.

Agentúra Knight Frank monitoruje 10 kanadských miest, pričom iba Vancouver vykázal dvojciferný nárast cien v hodnote 15,4%.

Medzi regiónmi južnej Európy vznikajú čoraz väčšie rozdiely. Kým talianske mestá patria medzi trhy s  najpomalším rastom cien obytných nehnuteľností, španielske a portugalské mestá sa nachádzajú na opačnom konci spektra a zaznamenali mimoriadne presvedčivý rozvoj.

Vládne opatrenia prispievajú k ochladzovaniu trhu

150 svetových miest posudzovaných agentúrou Knight Frank dosiahlo v prvom kvartáli roku 2018 súhrnný nárast cien obytných nehnuteľností v hodnote 4%, čo predstavuje najpomalší rast od tretieho kvartálu roka 2015. Čo sa týka prvého kvartálu roka 2017, súhrnný nárast všetkých hodnotených miest dosahoval hodnotu 6,4%.

Súvisiace: Najlepšie svetové mestá pre investovanie do nehnuteľností

Snáď ešte významnejšou je skutočnosť, že v  prvom kvartáli roku 2017 prekročilo míľnik 20% až 12 miest po celom svete, avšak v tomto roku sa to podarilo iba jedinému mestu, ktorým bol indický Surat. Aj v  tomto prípade však treba opätovne poukázať na nezvyčajné a  bezprecedentné podmienky v tejto krajine.

Znížený súhrnný výkon 150 svetových metropol pramení predovšetkým z  makroekonomických opatrení, ku ktorým sa uchýlili vlády viacerých zúčastnených štátov. Everett-Allenová vysvetlila, že v prvom rade sa jedná o navyšovanie úrokových sadzieb, ktoré boli významnou prekážkou pre mnohých potenciálnych kupcov, v  kombinácii s nedostatočnou dostupnosťou nových obytných jednotiek.

Zdroj: TheGuardian, BBC

Mohlo by sa Vám páčiť

facebook facebook
Facebook
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.