Čo potrebujete aktuálne vedieť o obchodovaní s umením

Diela Pabla Picassa v aukčnom dome Christie’s v Londýne v roku 2005.

Niet ani pochýb o tom, že trh s umením sa zmenil. Proces obchodovania s umeleckými predmetmi zahŕňa viaceré výzvy a úskalia, a hoci technológia vniesla do tohto sveta omnoho väčšiu transparentnosť ako kedysi, ešte stále existuje nespočetne veľa faktorov, ktoré musia kupujúci zvažovať pri snahe dohodnúť sa na férovej cene svojich vytúžených diel. Obrovský objem informácií, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu s umením, je v podstate dvojsečným mečom. Keď tieto dáta dokážete využiť správnym spôsobom, môžu sa stať mocným nástrojom pri vykonávaní dobre informovaných rozhodnutí o nákupe umeleckých diel a objavovaní prác starých majstrov. Nesprávna aplikácia alebo mylná interpretácia týchto informácií však môže byť mätúcim faktorom, v dôsledku ktorého potenciálny investor do umenia nadobudne pocit bezradnosti.

Moderná technológia umožňuje jednoduchšie zdieľanie najrôznejších údajov o trhu s umením, a keďže poprední investori, ako Larry Fink, pripisujú umeniu čoraz väčší význam v súvislosti so súvahami investorov s mimoriadne vysokou čistou hodnotou majetku, trh s umeleckými predmetmi sa v poslednej dobe vyvinul do podoby porovnateľnej s inými uznávanými triedami aktív, medzi ktoré sa bežne radia napríklad nehnuteľnosti.

Trh s umením so sebou však prináša niekoľko nezanedbateľných investičných prekážok. Každé umelecké dielo je totiž jedinečné, čo znamená, že oceňovanie položiek môže byť pomerne náročné. Navyše iba zriedka – ak vôbec – existuje akýkoľvek štandard, s ktorým by sa dali jednotlivé diela porovnávať. To môže viesť k nesprávnemu oceňovaniu diel a často dokonca aj k úmyselným podvodom. Zároveň sa tiež nedá poprieť, že náklady na nákup, uchovávanie a predaj umeleckých predmetov sú pomerne vysoké, čo môže vystrašiť začínajúcich aj skúsenejších investorov. Snáď najdôležitejšou je skutočnosť, že umenie predstavuje vysoko nelikvidnú investíciu, pretože nákup a predaj umeleckých diel sa realizuje iba relatívne zriedkavo.

Súvisiace: Ako hnutie za oslobodenie homosexuálov menilo svet umenia

Investori musia nevyhnutne porozumieť týmto jedinečným výzvam a spôsobom, ktorými je možné sa s nimi vysporiadať za cieľom úspešného kupovania, zbierania a predávania umenia. V minulosti mnohé z týchto výziev ostávali nevyriešenými a obchodovanie s umením sa realizovalo výlučne na báze dôvery a dlhoročných skúseností. Do istej miery to síce platí aj v súčasnej dobe, avšak technológia blockchain a sociálne médiá poskytujú možnosť riešiť aspoň niektoré z kľúčových prekážok. Trh s umením je tak prístupný pre kupujúcich s omnoho väčšou transparentnosťou ako kedykoľvek predtým.

Efekt blockchainu

Maľba od Francesca Guardiho s názvom: „Benátky, výhľad na most Rialto pri pohľade smerom na sever od Fondamenta del Carbon“, ktorú aukčný dom Sotheby’s vydražil v roku 2011.

Momentálne sa zdá, že blockchain preniká do každej oblasti našich životov – od osobných financií až po filantropiu. Čo sa týka trhu s umením, ani táto technológia síce nepredstavuje univerzálne riešenie na všetky súčasné problémy, no napriek tomu už začala podnecovať zmeny, ktoré viedli k umocneniu transparentnosti v tomto ekosystéme.

Pozrime sa napríklad na predchádzanie podvodom. Keď si zberatelia robia prieskum o umení, ktoré majú v pláne kúpiť, v prvom rade by sa mali snažiť vyhnúť sa akýmkoľvek podvodom. To si vyžaduje precíznu kontrolu autenticity každého konkrétneho umeleckého diela. Najlepším spôsobom overovania pravosti je kontrola dokumentov, ktoré sledujú vlastníctvo umeleckého predmetu od jeho autora až k súčasnému predajcovi. Tento proces samozrejme zahŕňa analýzu histórie predaja diela spolu s históriou jeho umiestňovania na výstavách či iných udalostiach, pričom takéto overovanie pravosti môže trvať celé mesiace.

Keď je však dané dielo registrované v rámci blockchainu, je mu pridelená digitálna identita a po počiatočnom overení patričných dokumentov a ich nahraní na blockchain, je možné pohodlne monitorovať všetky spomenuté faktory v priebehu času. Využívanie tejto metódy sa stretáva snáď s najväčšou efektivitou pri súčasných umelcoch na vzostupe, ktorí majú možnosť okamžite prideliť svojim dielam digitálnu identitu, vďaka čomu je možné monitorovať celú ich tvorbu od samého začiatku ich kariéry.

Je dôležité poukázať na to, že všetky prevratné technológie prichádzajú s novými výzvami. Zberatelia umenia by preto nemali hneď zabudnúť na staré postupy a nahrádzať ich novými. Aj v modernej digitálnej ére je stále nevyhnutné vyhľadávať pomoc odborníkov, ktorí sú schopní potvrdiť pravosť umeleckých diel a sprostredkovať ich predaj. To je obzvlášť dôležité v prípade, keď je reč o mimoriadne hodnotných zberateľských kúskoch. Každý zberateľ a obchodník s umením sa môže takýmto spôsobom ubezpečiť o tom, že umelecké dielo je skutočne autentické a nestáva sa obeťou podvodu. Blockchain síce nepochybne prispeje k budúcnosti autentifikácie umeleckých predmetov, ale tento systém založený na verejných záznamoch predsa len funguje izolovane od tradičných metód monitorovania a overovania pravosti umenia, čo znamená, že v digitálnych záznamoch môžu chýbať niektoré kritické informácie.

Trh s umením je navyše neregulovaným prostredím a podobné nezrovnalosti v dostupných informáciách môžu v konečnom dôsledku otvoriť príležitosti na podvodnú činnosť. Je pravdou, že využívanie blockchainu za cieľom autentifikácie umeleckých diel môže v budúcnosti výrazne znížiť frekvenciu podvodov na trhu, no investori by aj napriek tomu mali ostať ostražití a pri overovaní pravosti využívať všetky zdroje, ktoré majú k dispozícii – ako technologické inovácie, tak aj znalosti odborníkov.

Demokratizácia trhu s umením

Maľba L.S. Lowryho s názvom „Priemyselný útek“ v zbierke aukčného domu Bonhams v roku 2007.

Snáď najvýznamnejšou zmenou na trhu s umením v poslednej dobe je jeho sprístupnenie pre nových kupujúcich. Stále síce platí, že umelecké predmety s extrémne vysokou hodnotou sú ešte stále do značnej miery nakupované a predávané prostredníctvom kvalifikovaných predajcov, aukčných domov či súkromných predajov, a sú dostupné výhradne pre investorov s mimoriadne vysokou čistou hodnotou majetku, no nemožno poprieť, že nové metódy nákupu a predaja postavené na moderných technológiách otvorili tento trh aj investorom s podstatne nižším objemom investovateľného kapitálu.

Sociálne médiá zároveň podnietili vznik priamych vzťahov medzi spotrebiteľmi a umelcami, ktorí si pomocou týchto platforiem môžu budovať základňu nasledovateľov a potenciálnych kupcov, zabezpečovať nezávislé expozície v galériách a predávať diela priamo členom svojho cieľového trhu. Sociálne médiá tak umožňujú zarábať umelcom bez potreby spoliehania sa na akýchkoľvek sprostredkovateľov, pričom investori majú prístup k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu nákupnému procesu so zásadne nižšími sprievodnými poplatkami.

Súvisiace: 5 súčasných trendov vplývajúcich na trh s umením

Ďalším významným prínosom technológie blockchain je fakt, že umožnila drobenie trhu s umením. Investori, ktorí sú schopní investovať iba relatívne nízke sumy, tak v súčasnosti môžu vlastniť čiastkový podiel majstrovského diela v podobe investičného nástroja. Jedná sa o podobný princíp, ktorým technologické platformy sprostredkujú čiastkové investície na trhu s nehnuteľnosťami. Toto je snáď najjasnejšie a najpriamejšie porovnanie s inou triedou aktív, ktoré sa v súčasnosti hodí na opis trhu s umením.

Svet plný príležitostí

Jean Dubuffet, „Être et paraître“; aukčný dom Christie‘s v roku 2013.

Trh s umením sa v priebehu posledných rokov rapídne zmenil v dôsledku zavádzania nových technológií, medzi ktoré sa radia blockchain a sociálne médiá. Tieto prevratné technológie uľahčujú získavanie a šírenie dostupných informácií o umeleckých dielach, čo bolo v minulosti mimoriadne náročným a pomalým procesom. Takýmto spôsobom postupne vstupujeme do novej éry obchodovania s umením, ktorá so sebou prináša mnohé výhody pre umelcov aj zberateľov.

Aj napriek všetkým novým technológiám však na trhu s umením pretrvávajú isté výzvy, čo znamená, že ambiciózni investori do tohto sektora by mali dbať na to, aby sa pri nákupe a predaji umeleckých predmetov dostatočne uistili o ich autenticite.

Moderný trh s umením predstavuje svet plný príležitostí pre všetkých, ktorí majú záujem preniknúť do jeho tajov. Či už sa jedná o najskúsenejšieho zberateľa alebo zvedavého investora, ktorý má v pláne kúpiť svoje prvé umelecké dielo, každý sa môže zapojiť do tohto trhu a časom sa stať skutočným odborníkom na obchodovanie s umením.

Zdroj: Yahoo, Bloomberg

Mohlo by sa Vám páčiť

facebook facebook
Facebook
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.