Analytický systém Arccos 360 umocní Váš zážitok z golfu

Golfový analytický systém Arccos 360.

Golf je vysoko prispôsobivým športom. Mení sa v súlade s osobnosťou každého konkrétneho hráča. Môžu sa mu venovať nadšenci analytického prístupu a dokonalej techniky hry a rovnako vhodným koníčkom je aj pre jedincov, ktorí si ho chcú vychutnať v jeho najčistejšej forme. Práve títo ľudia sa pri odpaľovaní loptičiek spoliehajú výlučne na svoj inštinkt a sú schopní podávať výkony, o ktorých sa ostatným môže iba snívať.

Prispôsobivosť golfu je snáď najlepšie viditeľná v rámci technologických doplnkov, ktoré môžete využívať pri jeho hraní. Niektorí hráči sa radi vyzbroja najnovšími digitálnymi pomôckami, iní uprednostňujú golfový zážitok zbavený akéhokoľvek zásahu technológie. Arccos Golf je poprednou značkou v oblasti golfových technológií. V súčasnosti prichádza na trh s komplexným analytickým systémom, ktorý nesie názov Arccos 360. Jeho cena predstavuje 250 amerických dolárov. Nepochybne zaujme všetkých hráčov, ktorí túžia po hĺbkovej štatistickej analýze každého svojho odpalu. Na druhej strane však osloví aj tých, ktorí sa uspokoja s nenútenou technologickou asistenciou pri prechádzke po golfovom ihrisku.

Analytický systém zahŕňa ľahké digitálne snímače, ktoré je potrebné naskrutkovať do rukoväte každej golfovej palice. Systém je ďalej prepojený s mobilnou aplikáciou, ktorá má prístup k viac než 40 000 podrobným mapám rôznych golfových ihrísk po celom svete. Keď si hráč stiahne mapu vybraného ihriska a spustí sledovanie svojho skóre prostredníctvom aplikácie, stačí, aby umiestnil smartfón do svojho predného vrecka. Systém využíva GPS senzory zariadenia a nepretržite monitoruje polohu hráča na golfovom ihrisku. Automaticky komunikuje so snímačmi na golfových paliciach a v reálnom čase zaznamenáva, a vyhodnocuje každý odpal loptičky. Môže sa však stať, že aplikácii sa nepodarí zaznamenať niektoré odpaly a hráč ich musí zadať manuálne. Obsluha aplikácie je pomerne intuitívna. Ak sa však golfista chce vyhnúť zadávaniu viacerých údajov po skončení hry, mal by kontrolovať presnosť aplikácie po každom jednom odpale.

Rozhranie a funkcie aplikácie Arccos 360.

Aplikácia automaticky umiestňuje každú jamku do presného stredu konkrétneho jamkoviska. Ak chcú užívatelia dosiahnuť čo najpresnejšiu analýzu svojej hry, v každom kole by mali manuálne prispôsobiť polohu jamiek na mape aplikácie. Tento proces môže predstavovať nevýhodu najmä pre tých hráčov, ktorí sa nechcú počas hry venovať svojim mobilným telefónom.

Systém umožňuje hráčom jednoducho prehliadať a analyzovať množstvo štatistických údajov, ktoré vystihujú kvalitu a úspešnosť ich hry. Aplikácia zaznamenáva údaje o počte úspešných a neúspešných odpalov z odpaliska, ako aj smer minutého odpalu či frekvenciu odpalov mimo daného jamkoviska. Najväčším prínosom systému sú však presné merania vzdialeností, na ktoré hráč odpálil loptičku pomocou rôznych palíc. Aplikácia tiež ponúka prehľad o celkových vzdialenostiach, na ktoré golfista odpálil loptičku počas celého trvania hry.

Analytický systém tiež hodnotí celkový výkon hráča a zaznamenáva úspešnosť pri hre z pieskových bunkerov či vodných prekážok. Hráči môžu na základe týchto štatistík posúdiť, ktorá časť hry predstavuje ich silné či slabé stránky.

Sal Syed, generálny riaditeľ spoločnosti Arccos Golf, vraví: „Hráči golfu sú často zaujatí voči vlastným schopnostiam a nedokážu objektívne posúdiť, na akú vzdialenosť svoju loptičku odpálili. Zdá sa im, že sú oveľa lepšími hráčmi, ako to je v skutočnosti. Keď získate informácie o presnej vzdialenosti svojich odpalov a uvedomíte si silné a slabé stránky Vašej hry, môže Vám to pomôcť pri zostavovaní Vášho tréningového plánu. Možno dokonca zistíte, že si potrebujete najať služby osobného golfového inštruktora či zakúpiť si nové vybavenie.“

Počítadlo odpalov aplikácie Arccos 360.

Majte na pamäti, že systém Arccos 360 zaznamenáva celkovú vzdialenosť, ktorú dosiahne odpálená loptička po kontakte s palicou. Golfisti sa pomocou tejto služby nevyhnú hodinám stráveným v golfovom simulátore a budú musieť použiť aj ďalšie štatistické metódy, aby zistili skutočnú vzdialenosť, ktorú prekoná odpálená loptička vo vzduchu.

Užívatelia systému Arccos 360 získajú prístup aj k službe s názvom Arcoss Caddie. Jedná sa o asistenčnú aplikáciu založenú na umelej inteligencii, ktorá vyhodnocuje a odporúča hráčovi ideálnu palicu a charakter odpalu, aký by mal použiť pri danej jamke. Pri svojej analýze zohľadňuje hráčove predchádzajúce odpaly, aktuálne poveternostné podmienky a zmeny v prevýšení golfového ihriska. Syed vraví: „Počas prvých 400 rokov golfovej histórie sprevádzali hráčov počas každej hry ich osobní nosiči, takzvaní ‚caddie‘. Táto tradícia sa vytratila z rekreačných hier v priebehu posledných 100 rokov. Pomocou našej aplikácie znovu oživujeme tento prvok golfu.“

Syed tvrdí, že spoločnosť Arccos Golf uverejňuje zdokonalenia softvéru svojej aplikácie s pravidelnosťou niekoľkých týždňov. V prípade potreby napravenia kritických nedostatkov aj oveľa častejšie. Napriek tomu sa však analytický systém stretáva s niekoľkými prekážkami, ktoré nesúvisia s jeho softvérovou stránkou. Užívatelia môžu v súčasnosti manuálne pridávať do aplikácie iba odpaly vykonané pomocou palíc, ktoré sú vybavené senzorom. Tieto senzory však nie je možné naskrutkovať na palice, ktorých rukoväte sú opatrené vyrovnávacími závažiami. Priaznivci takýchto palíc majú teda problém pri získavaní presných údajov pomocou analytickej aplikácie.

Tento systém nepochybne nie je vhodný pre všetkých hráčov golfu. Niektorí z nich budú čeliť technickým problémom v podobe vyššie uvedených vyrovnávacích závaží. Iným bude prekážať, že potreba neustáleho kontrolovania aplikácie na mobilnom telefóne ich rozptyľuje pri hre a narúša relaxačnú povahu tohto športu. Avšak tí hráči, ktorí sa rozhodnú naplno využiť potenciál systému Arccos 360, veľmi rýchlo zistia, že vďaka hĺbkovej analýze a prehľadnému rozhraniu bude ich hra na golfovom ihrisku ešte zaujímavejšou a záživnejšou. Syed dodáva: „Golf je jednoducho pôžitkom. Hráme ho, pretože ho milujeme. Keď môžeme znovu prežiť svoju hru v digitálnom prostredí, vybavia sa nám úžasné spomienky, ktoré sme pri nej prežili. Navyše môžeme analyzovať niektoré z našich vydarených odpalov či komických situácií. Môžeme golfistom umožniť, aby opakovane prežívali každú svoju hru.“

Zdroj: Yahoo, CBS

Mohlo by sa Vám páčiť

facebook facebook
Facebook
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.