Ako zbohatnúť pomocou 8 zvykov multimilionárov

Nasledujúcu vetu ste už pravdepodobne počuli mnohokrát. Stav a kvalita Vášho života je priamym odzrkadlením zvykov, ktorých sa držíte vo Vašom každodennom živote. Ako ľudské bytosti sme definovaní našimi myšlienkami, emóciami a v konečnom dôsledku, aj správaním. Pravdou však ostáva, že naša vlastná povaha vychádza z činností, ktoré sme si zvykli vykonávať deň čo deň. Ak túžite dosiahnuť bohatstvo a blahobyt v každej oblasti Vášho života, potrebujete si osvojiť tie správne zvyky, ktoré Vás dovedú k vytúženému cieľu.

Dean Graziosi je autorom knihy „Millionaire Success Habits“. Opisuje v nej zvyky najbohatších ľudí na svete a jeho analýza správania úspešných ľudí je naozaj inšpiratívna. Pri opise zvykov ľudí s nepredstaviteľnou hodnotou majetku sa však často stretávate s činnosťami, ktoré robia. Iba málo priestoru je venovaného zlozvykom, ktorým sa vyhýbajú. Na ceste za bohatstvom sú však vo väčšine prípadov podstatné práve zvyky, ktoré sú závažnými prekážkami a brzdia Vás v dosahovaní požadovaného úspechu.

Mnohí ľudia sa naučili rozpoznávať a predchádzať takémuto deštruktívnemu správaniu. V dôsledku toho sa dostali až do takzvanej zasľúbenej zeme finančného blahobytu a peňažnej nezávislosti. Máme na mysli predovšetkým multimilionárov a miliardárov, ktorí v ranom období svojho života nedisponovali žiadnymi výhodami. Ich jedinou výhodou bola výlučne schopnosť identifikovať správne návyky, ktoré im postupom času pomohli predierať sa tŕnistou cestou za celoživotným úspechom. Zároveň dokázali eliminovať akékoľvek zlozvyky, ktoré im boli počas náročnej cesty na príťaž.

V tejto oblasti bolo prevedených niekoľko štúdií. Často sa citujú výsledky, podľa ktorých zvyky a naučené vzorce správania tvoria až 45% nášho každodenného života. Odborníci, ako John Assaraf, dokonca tvrdia, že táto hodnota je omnoho vyššia a pohybuje sa v rozpätí 70% až 90%. Nech už zastávate ktorýkoľvek názor, nedá sa poprieť, že zvyky sú kľúčovou súčasťou našich životov.

Súvisiace: Čitateľské návyky najúspešnejších ľudí sveta

Isté zvyky sme nadobudli v každej sfére nášho bytia. Vo vzťahoch, v míňaní a v sporení peňazí, pri budovaní kariéry, pri spravovaní nášho času, pri socializácii a tak ďalej. Všetky tieto zvyky majú obrovský dopad na výsledný charakter a smerovanie nášho života. Je preto zrejmé, že výber a utužovanie tých správnych zvykov je nezanedbateľným faktorom pri jeho zlepšovaní. Väčšina z nás sa však nezameriava na tie správne zvyky. Práve naopak, naše životy sú plné zlozvykov, ktorých sme si často vedomí, ale zdanlivo sa ich nedokážeme zbaviť.

Zvyky bohatých a úspešných ľudí boli predmetom výskumu už po celé veky. Nedostatok informácií na túto tému teda nie je žiadnou prekážkou. Problémom je to, že mnohí z nás nevedia nájsť dostatočnú motiváciu či odhodlanie na skoncovanie so svojimi negatívnymi zvykmi. Keď sa nám nepodarí dosiahnuť úspech už vo veľmi krátkom čase, máme tendenciu nechať sa odradiť zlyhaním. Následne sa vraciame k starým a škodlivým zvykom, nenachádzame východisko zo svojej situácie a prekonanie prekážok na ceste za úspechom sa nám zdá ako neuskutočniteľný cieľ.

Ako sa stať nechutne bohatým

Výskumná inštitúcia Washington Center for Equitable Growth tvrdí, že z celkového objemu zvyšovania príjmov v období rokov 1980 až 2014 sa 36% prejavilo v najbohatšej skupine 1% obyvateľov Spojených štátov. Žiadne z tohto zvyšovania príjmov nebolo namierené na spodných 50% populácie, pričom 32% z celkového zvýšenia príjmov smerovalo do radov strednej triedy obyvateľstva. To značí, že priepasť medzi bohatými a chudobnými jedincami sa neustále zväčšuje. Čoraz viac ľudí si preto láme hlavu nad tým, či a ako je vôbec možné zbohatnúť a zároveň predísť osobnému finančnému kolapsu.

Vývoj zvyšovania hrubého príjmu v rámci spodných 50% populácie (modrá krivka) a vrchného 1% (oranžová krivka). Graf zobrazuje obdobie rokov 1962 až 2014.

Akým spôsobom sme schopní prekonať tento trend? Nakoľko vplývajú tieto makroekonomické faktory na našu schopnosť zvyšovať hodnotu vlastného majetku? Budú naďalej bohatnúť iba bohatí ľudia, alebo má šancu aj zvyšok sveta? Na tieto otázky sa nedá odpovedať jednoduchými zmenami v regulačných opatreniach krajiny. Príbehy o úspešných jedincoch, ktorí sa z biedy dopracovali až k bohatstvu, sú súčasťou našej kultúry už po dlhé generácie. Môžeme preto s istotou tvrdiť, že vhodné zvyky majú skutočný potenciál zlepšiť život každého ambiciózneho občana.

Ak sa naozaj chcete stať nechutne bohatými, musíte si zvoliť správny prístup. Potrebujete si vytvoriť zvyky, ktoré Vám pomôžu na Vašej ceste za úspechom. Zároveň sa musíte zbaviť zlozvykov, ktoré Vás ťahajú nadol. Charles Duhigg vo svojej knihe s názvom „The Power of Habit“ uvádza, že skutočne budete napredovať až vtedy, keď sa zameriate na takzvané kľúčové zvyky.

V architektúre je kľúčovým kameňom ten, ktorý stabilizuje kamene naokolo, pričom sám nesie najmenšiu váhu. Pravdou je, že nie je vôbec ťažké nadobudnúť správne kľúčové zvyky. A pokiaľ sa na ne zameriate, bude veľmi jednoduché udržiavať všetky ostatné prospešné zvyky. Takýto prístup Vám zároveň umožní efektívne sa zbavovať škodlivých návykov. Vhodným príkladom kľúčového zvyku je každý deň cvičiť aspoň po dobu 30 minút. Keď si na to zvyknete, automaticky začnete obmedzovať príjem nezdravých potravín, piť väčšie množstvá vody, vyhýbať sa cigaretám a brať vitamíny. A to všetko preto, lebo pravidelné cvičenie je kľúčovým zvykom.

Analogicky môžeme tvrdiť, že aj v rámci snahy o dosiahnutie bohatstva existujú isté kľúčové zvyky. Predstavte si, že by ste si každý deň viedli záznamy o každom jednom cente, ktorý miniete. Automaticky si začnete uvedomovať, kde a ako využívate všetky svoje prostriedky. V dôsledku toho začnete míňať s rozumom, sporiť a hľadať spôsoby, ktorými by ste mohli zvýšiť svoj príjem. Takýto prístup Vás tiež privedie k zodpovednému dlhodobému investovaniu. A to všetko preto, lebo sledovanie výdavkov je kľúčovým zvykom.

1. Nesnažte sa vytýčiť si ciele

Nepochybne ste sa už snažili vytýčiť si dlhodobé ciele, ktoré vychádzali z Vašej súčasnej hektickej životnej situácie. Nerobte to. Namiesto toho si predstavte, že prešiel celý rok a teraz sa dívate do minulosti. Pozeráte sa na vývoj svojich financií v najlepšom roku Vášho života. Vžite sa do tohto pocitu, vnímajte všetko, po čom túžite, akoby ste to už dosiahli. Zaznamenajte si každé rozhodnutie, ktoré ste počas tohto roku spravili. Preneste sa do situácie Vášho budúceho „ja“ a podľa toho sa správajte v súčasnosti.

Myšlienky majú obrovskú moc. Keď sa pozeráte do budúcnosti, jednoducho dúfate v istý výsledok. Keď však upierate pohľad do minulosti, dokážete analyzovať všetky kroky, pomocou ktorých ste dosiahli svoj osobný finančný úspech.

Ako si predstavujete, že bude o rok vyzerať Váš život? Čo tak o dva či tri roky? A ako bude vyzerať o päť či desať rokov? Čo ste dosiahli? Koľko peňazí zarábate? Aké auto vlastníte? Ako vyzerá Váš dom, práca, súkromný život a rodina? Máte deti? Vlastníte úspešné podnikanie? Všetko si to dôkladne zapíšte, pretože práve toto je spôsob, ktorým si vytvárate víziu vlastnej budúcnosti.

Dean Graziosi má za sebou 15-ročnú kariéru v televíznom priemysle a prostredníctvom svojich značiek, spoločností a investícií zarobil stovky miliónov dolárov. Sebavedome tvrdí, že ak si predstavíte svoju budúcnosť a na základe spätného pohľadu na svoj život si vytvoríte konkrétnu víziu, dosiahnete úspech oveľa účinnejšie, ako keby ste si vytyčovali ciele v tradičnom význame tohto pojmu. Ak sa naozaj túžite stať bohatými, mali by ste sa pozerať do minulosti, nie do budúcnosti.

2. Nevyhýbajte sa výdavkom

Ľudia, ktorí nedokážu ustrážiť míňanie svojich peňazí, sa stretávajú s mnohými problémami. Zbohatnúť je pre nich takmer nemožné. Keď Vaše výdavky presahujú Vaše príjmy, bohatstvo je skutočne nedosiahnuteľným míľnikom. Dokonca aj keď ste už bohatí, je dôležité ustrážiť si, koľko peňazí vyhadzujete von oknom.

Treba poznamenať, že toto nie je problémom iba tých najnižších príjmových skupín obyvateľstva. Portál Career Builder nedávno uskutočnil štúdiu, ktorej výsledky hovoria o veľmi znepokojivých návykoch Američanov v oblasti hospodárenia s majetkom. Vo väčšine prípadov žijú občania Spojených štátov od výplaty k výplate. Uvádzame niektoré zo zistení uvedenej štúdie:

* Až 78% americkej pracovnej sily žije od výplaty k výplate.
* Takmer jeden z desiatich zamestnancov, ktorých ročný príjem dosahuje viac než $100 000, žije od výplaty k výplate.
* Viac ako 25% zamestnancov si z mesačnej výplaty neodkladá ani jeden cent.
* Takmer 75% zamestnancov trpí dlhom a viac ako polovica z nich si myslí, že sa z neho nikdy nedostane.
* Viac ako 50% zamestnancov s minimálnou mzdou tvrdí, že musia pracovať v dvoch zamestnaniach, len aby uživili svoje rodiny.

Keď dôkladne nesledujete svoje financie, je veľmi ľahké podceniť výšku celkových výdavkov domácnosti. Môže sa Vám stať, že nepostrehnete transakčné poplatky v banke, poplatky pri výbere hotovosti z bankomatu, poplatky za upomienky pri omeškaní mesačných platieb, či sa dokonca rozhodnete ignorovať cenu Vašej obľúbenej kávy, ktorú si v meste doprajete každý deň. To všetko sa prejaví na Vašej mesačnej bilancii. Namiesto sledovania výdavkov sa však skúste zamerať na sporenie a vytváranie finančných zásob. Ak ste naozaj odhodlaní zbohatnúť, túto stránku Vášho finančného života si jednoducho nemôžete dovoliť zanedbávať.

Vaším cieľom nie je ušetriť toľko peňazí, aby ste sa mohli vydávať za milionára. Mark Cuban tvrdí, že ide skôr o vytváranie finančnej rezervy, ktorá Vás udrží nad vodou v prípade nečakanej osobnej finančnej krízy, akou je napríklad strata zamestnania, či náhle zvýšenie výdavkov.

Súvisiace: Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos a ich vlastnosti úspechu

3. Nevytvárajte si zoznamy povinností

Mnoho ľudí si píše siahodlhé zoznamy vecí, ktoré majú na pláne. Namiesto toho si skúste napísať zoznam vecí, ktoré by ste za žiadnu cenu nemali robiť. Graziosi vo svojej knihe píše, že takýto zoznam je oveľa hodnotnejší ako obyčajný súhrn Vašich povinností. Dnešný svet je plný rozptýlení. Zoznamy úloh sú iba ďalšou záťažou, ktorá nijakým spôsobom neprispieva k nášmu šťastiu, k tráveniu hodnotného času s rodinou či dosahovaniu finančného úspechu.

Podobných ťaživých momentov by ste sa mali snažiť zbaviť. Ostane Vám tak viac času na osobnostný rozvoj, ktorý môžete využiť v rámci Vašej snahy o dosiahnutie úspechu. Jednou z položiek na zozname vecí, ktorým sa budete vyhýbať, je mrhanie časom. Všetci sme v tejto oblasti vinní aj napriek tomu, že každý z nás má k dispozícií rovnakých 24 hodín denne. Keď zistíte, kde a akým spôsobom mrháte svojím časom, môžete vynechať tieto činnosti zo svojho denného harmonogramu.

Stephen R. Covey je odborníkom na manažovanie osobného času. Radí, aby sme si čas rozdelili na štyri kvadranty. Každému kvadrantu následne priradíme hodnotu na základe pomeru naliehavosti a dôležitosti. Činnosti môžu byť naliehavé a dôležité, iba naliehavé alebo iba dôležité, prípadne ani jedno z toho.

Keď budete detailne skúmať spôsob využívania Vášho času, budete schopní eliminovať všetky časovo náročné činnosti, ktoré Vás neposúvajú vpred. Či sme bohatí alebo chudobní, všetci máme k dispozícii rovnako veľa času. Napriek tomu sa všetci často sťažujeme, že ho skrátka nemáme dostatok. Áno, zoznamy úloh majú svoje opodstatnenie. Ale porozumenie tomu, ktorým činnostiam by ste sa mali vyhnúť, je rovnako neoceniteľné.

Analyzujte svoj typický týždeň. Zvyknete bezmyšlienkovito surfovať po internete? Venovať neprimerane veľa času sledovaniu televíznych seriálov? Trávite dlhé hodiny v podniku so svojimi priateľmi? Ak naozaj túžite zbohatnúť, vezmite manažovanie Vášho času do vlastných rúk. Následne sa zamerajte na veci, pomocou ktorých sa dokážete priblížiť svojmu cieľu.

4. Nesnažte sa odstrániť svoje nedostatky

Každý z nás vyniká v niektorých činnostiach a má nedostatky v iných oblastiach. Rodičia a učitelia nás nabádali k tomu, aby sme sa neustále zdokonaľovali v tom, v čom sme zaostávali. Ale tajomstvom úspechu nie je rozvíjanie schopností, ktoré sú nám cudzie. Namiesto toho by sme mali vyťažiť čo najviac z činností, v ktorých sa cítime ako doma.

Spoločnosť vo všeobecnosti zastáva názor, že každý jedinec by sa mal zdokonaľovať v tom, v čom má medzery. To však nie je správne. Rozvíjajte svoje silné stránky, nesnažte sa odstrániť nedokonalosti. Takmer každú Vašu výhodu dokážete premeniť na prosperujúce podnikanie. Nezáleží na jej povahe. Ak vo Vás niektorá stránka Vášho života vzbudzuje vášeň, je veľmi pravdepodobné, že svoje schopnosti dokážete speňažiť.

Ak sa snažíte prekonať strach z rozbehnutia vlastného podnikania, riaďte sa radou Dana Sullivana. Rozdeľte si papier na tri stĺpce a do záhlavia uveďte svoj podnikateľský cieľ. Do jednotlivých stĺpcov následne menujte riziká spojené s rozbiehaním vlastného podnikania, príležitosti, ktoré sa Vám v tejto oblasti naskytajú a Vaše prednosti v tejto sfére podnikania.

Joseph Rosenberg a portál Tax Policy Center predviedli štúdiu, ktorá dokazuje, že 1% či 0,1% najbohatších ľudí nezarába prostredníctvom mesačnej výplaty, ale práve vďaka spoločnostiam, ktoré vlastnia a prevádzkujú. Takéto spoločnosti sú vybudované na našich prednostiach, nie nedostatkoch.

Rôzne zdroje príjmu v rámci celkovej populácie a 1% a 0,1% najbohatších jedincov.

5. Neignorujte svoje myšlienky

Myšlienky majú neuveriteľnú moc. Ak máte myseľ nastavenú na úspech, dosiahnete ho. Nejedná sa o filozofiu, ktorá vznikla v modernej ére. Datuje sa do obdobia začiatkov zaznamenaných dejín. Sila myšlienky je veľmi často diskutovanou témou. Základná otázka spočíva v tom, akým spôsobom sme schopní zúročiť vlastné myšlienky na ceste za úspechom.

Norman Vincent Peale povedal: „Zmeňte svoje zmýšľanie a dokážete zmeniť svet.“ Alexander Graham Bell tvrdil: „Zamerajte všetky svoje myšlienky na výzvu, ktorej čelíte. Ani slnečné lúče nepália, kým nie sú koncentrované do jedného bodu.“ Pravdou však je, že mnohí z nás majú hlavu plnú negatívnych myšlienok a pochybností. Akoby myšlienky na bohatstvo a blahobyt nemali v našej predstavivosti miesto.

Bohatí jedinci naďalej bohatnú z jediného dôvodu. Neprestávajú myslieť na svoj úspech. S vysokou účinnosťou sa zbavujú negatívnych myšlienok a strachu z chudoby. Ak sa naozaj túžite stať bohatými, aktívne skúmajte myšlienky, ktoré sa Vám honia mysľou počas bežného dňa. Vytvorte si formulky a mantry, pomocou ktorých zvládnete prekonať akúkoľvek negatívnu náladu. Opakujte si ich vždy, keď na Vás zaútočia skľučujúce a nebezpečné myšlienky.

6. Neuľahčujte si prácu

Nikdy nenadobudnete skutočné bohatstvo, ak si budete neustále hľadať skratky. Úspechu sa dočkáte jedine vtedy, ak budete robiť všetko, čo je vo Vašich silách. Iba vtedy, ak prinesiete svetu skutočnú hodnotu. Nemôžete očakávať, že Vám bude stačiť vynaložiť minimálne úsilie a aj napriek tomu zarobíte obrovský majetok. Tak to skrátka nefunguje. Mnoho ľudí si napriek tomu myslí, že takýto prístup je prijateľnou cestou.

Keď si budete uľahčovať prácu, vyhľadávať skratky a pracovať bez nadšenia, neočakávajte obzvlášť veľkú návratnosť Vašej chabej investície. Takýmto spôsobom škodíte sebe a často aj ostatným vo Vašom okolí. Namiesto toho podávajte maximálne výkony. Aj keď bude Vaša počiatočná návratnosť pomerne malá. Vytvárajte vo svete skutočnú hodnotu a napredujte pomalými krokmi.

Toto platí aj v prípade, že vykonávate manuálnu prácu. Čokoľvek robíte, robte to s plným nasadením. Výsledkom budú úžasné úspechy. Zamerajte sa na jednu výzvu, ktorej čelíte a dajte do toho všetko.

7. Nenechajte si radiť od neúspešných ľudí

Odmalička nám bolo vštepované, že sa v škole máme snažiť o dobré známky, aby sme sa potom dostali na dobrú univerzitu a nakoniec si našli dobre platené zamestnanie. To je ukážkovým príkladom konformistickej mentality. Skutočnosťou je, že mnohí z najbohatších ľudí sveta vôbec nedokončili svoje vysokoškolské vzdelanie. Odmalička sa nám snažili radiť ľudia, ktorí toho vo svojom živote naozaj nedosiahli veľa. Napriek tomu sa nám snažili ukázať spôsob, ktorým zaručene uspejeme.

Môže to byť Váš rodič, učiteľ, strýko, bratranec či niekto úplne iný. Nikdy neprijímajte rady od neúspešných ľudí. Je tento človek úspešný v oblasti, v ktorej podniká? Alebo má problém vyplatiť svoje mesačné účty? Zvyky najbohatších ľudí na svete nevychádzajú z potreby prispôsobiť sa spoločenských normám, ale z ignorovania slepo uznávaných trendov.

Hľadajte si mentora, ktorý už uspel v oblasti, v ktorej podnikáte aj Vy sami. Nemôže to byť niekto, kto sa už dávno vzdal svojich snov a nádejí. Bohatí ľudia bohatnú vďaka bohatým mentorom, ktorí sú úspešní na najvyššej možnej úrovni. Jednoduché.

Súvisiace: Bohatí ľudia sa nedopúšťajú týchto 5 chýb

8. Nezameriavajte sa na nesprávne veci

Keď sa učíte šoférovať auto či plaviť sa na kajaku, inštruktor Vám určite zdôrazní, aby ste sa nesústredili na nesprávne veci. Ak sa zameriate na stenu či kameň, narazíte doňho. Namiesto toho sústreďte svoju pozornosť na cestu. Takýmto spôsobom sa vyhnete prekážkam a hladko preplávate životom.

Príliš často sa však zameriavame práve na tie nesprávne veci. Sústredíme sa na veci, ktorým sa túžime vyhnúť. Zaoberáme sa dlhmi, bankrotom a finančným kolapsom. V každej našej činnosti sa nechávame opantávať myšlienkami na zlyhanie. Médiá samozrejme stavajú na všeobecnom pocite strachu a negatívnych správach, pretože to zvyšuje sledovanosť a predaje. Ale týmto spôsobom sa k bohatstvu nedopracujete.

Ak naozaj túžite po bohatstve, zamerajte sa na správne veci. Ignorujte všetku negativitu. Ignorujte nenávisť. Ignorujte ľudí, ktorí o Vás rozprávajú za Vaším chrbtom. Nedokážete im v tom zabrániť. Sústreďte sa na svoje ciele. Žeňte sa za tým, čo je pre Vás dôležité. A nenechajte sa odradiť. Jedine takto budete schopní dosiahnuť skutočné zlepšenie svojho života. Nestane sa tak zo dňa na deň. Všetko, čo stojí za to, si vyžaduje svoj čas.

Zdroj: Yahoo, CNBC, The Wall Street Journal

Mohlo by sa Vám páčiť

facebook facebook
Facebook
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.