5 kľúčových vlastností svetových milionárov

Mnohí milionári vedia, že budovanie bohatstva si vyžaduje dlhodobé úsilie.

Milionári z celého sveta nemajú spoločné iba vysoké sumy na svojich bankových účtoch. V drvivej väčšine prípadov totiž zdieľajú aj niektoré kľúčové vlastnosti a zvyky.

Mnohí z nich sa pri budovaní svojho obrovského majetku spoliehali na vlastnú odolnosť a vytrvalosť. A keď nakoniec dosiahli svoje finančné ciele, na vrchole sa udržali pomocou zodpovedného prístupu k svojmu rozpočtu.

Uznávaný americký spisovateľ Chris Hogan však vo svojej knihe vysvetľuje, že milionári majú okrem toho tendenciu zdieľať päť rovnakých osobnostných charakteristík. Spolu s výskumným tímom Davida Ramseyho počas siedmych mesiacov študoval správanie 10 000 amerických milionárov, ktorých definoval ako jedincov s čistou hodnotou majetku najmenej 1 milión dolárov. Zo zhromaždených výsledkov usúdil, že niektoré osobnostné črty a zvyky sa v populácii mimoriadne bohatých ľudí skutočne opakujú s nepopierateľnou pravidelnosťou.

Hogan napísal: „Keď sledujete, v akej miere vplývajú tieto osobnostné atribúty na život bohatých ľudí, získate jasný obraz o tom, ako skutočne vyzerá finančná nezávislosť – a ako by mohla vyzerať v kontexte Vášho života.“

Pozrime sa teda na kľúčové vlastnosti úspešných milionárov.

1. Milionári prijímajú osobnú zodpovednosť

Milionári sa vo všeobecnosti snažia prevziať plnú kontrolu nad svojimi finančnými rozhodnutiami. Hogan na túto tému uviedol: „Uvedomujú si, že za svoj úspech sú zodpovední iba oni sami a podľa toho sa aj správajú.“

Ideálnym príkladom sú milionári Mike a Stephanie, s ktorými sa autor knihy rozprával. Vo veľkej miere si totiž dávali záležať na dôslednom sporení peňazí, vyhýbali sa akýmkoľvek dlhom, spolupracovali s investičným odborníkom a aktívne sa usilovali o svoj osobnostný rast a zvyšovanie svojho zárobkového potenciálu. V súčasnosti sú už na dôchodku a disponujú bohatstvom v čistej hodnote 2,6 milióna dolárov.

Väčšina milionárov v prevedenej štúdii sa považovala za optimistov a často boli ochotní skúšať nové veci za cieľom dosahovania nových výsledkov. Viac ako 90% milionárov si dokonca okamžite priznáva chybu a aktívne reaguje na spätnú väzbu od ľudí vo svojom okolí.

Hogan napísal: „Milionári sa nespoliehajú na nikoho iného, od koho by očakávali, že ich spraví bohatými. Rovnako ani svoje chyby nezvaľujú na iných. Zameriavajú sa na veci, ktoré dokážu kontrolovať a svoje každodenné návyky prispôsobujú cieľom, ktoré si vopred vytýčili.“

Súvisiace: Ako sa stať milionármi v mimoriadne mladom veku

2. Milionári pristupujú k peniazom s rozumom

Mnohí milionári počas svojho života míňajú menej ako zarábajú. Pokiaľ ide o plánovanie osobného rozpočtu, pristupujú k nemu s mimoriadnou disciplínou. Viac ako polovica oslovených milionárov sa domnieva, že hlavným dôvodom, prečo sa bežní ľudia nestávajú milionármi, je ich nedostatočná finančná disciplína.

Hogan vysvetlil: „Nie je náhodou, že milionári míňajú na svoje živobytie menej, ako zarábajú. Robia to účelovo, pretože majú vytýčený plán. Cieľavedome a rozhodujú viesť takýto život. Fungovanie bez dôsledného rozpočtu je učebnicovou definíciou zlyhania v snahe o dosahovanie milionárskeho statusu.“

Toto zistenie sa zhoduje s výsledkami výskumu Sarah Stanley Fallawovej, uznávanej spisovateľky a riaditeľky výskumu v organizácii Affluent Market Institute. V rámci svojho štúdia milionárov zistila, že ich finančná sloboda pramení práve zo skutočnosti, že míňajú menej ako by si v skutočnosti mohli dovoliť.“

Thomas C. Corley vo svojej štúdii „Zvyky bohatých“ zase uvádza, že ak dokážete vyžiť z 80% Vášho príjmu – prípadne ešte menej – budete mať k dispozícii dostatočnú finančnú rezervu, ktorú môžete v budúcnosti cieľavedome využiť na neustále budovanie Vášho bohatstva.“

3. Milionári sa správajú v súlade so svojimi cieľmi

Hogan vo svojom prieskume zistil: „Milionári myslia dopredu a odmietajú sa nechať vykoľajiť momentálnymi životnými situáciami.“ Až 92% opýtaných milionárov má vypracovaný dlhodobý finančný plán, na základe ktorého spravujú svoje peniaze. Pozoruhodných 97% bohatých ľudí potvrdilo, že takmer vždy sú schopní dosiahnuť ciele, ktoré si vytýčili.

Milionári sa držia svojho dlhodobého plánu finančnej nezávislosti, ktorý im pomáha vyhýbať sa rôznym finančným rozptýleniam. Takýmto spôsobom dokážu odolávať chvíľkovým pokušeniam či impulzívnym nákupom, ktorým podlieha veľká časť bežnej populácie. Milionári sa totiž nesústreďujú na to, čo im prinesie potešenie v daný deň. Namiesto toho upriamujú svoju pozornosť na dlhodobé budovanie svojho bohatstva.

Pozriete sa napríklad na J.P. Livingstonovú, ktorej kariéra trvala iba sedem rokov a následne odišla do dôchodku už vo veku 28 rokov, pričom už v tom čase mala zhromaždený majetok v hodnote 2 milióny dolárov. Žila striedmym životom a zo svojej výplaty si odkladala celých 70%. Z toho 40% usmerňovala do investícií a 60% do úspor. Aj napriek tomu, že jej príjem sa každoročne zvyšoval, nepodľahla inflácii životného štýlu. Namiesto toho sa držala dlhodobého plánu a dokázala tak ušetriť ešte omnoho viac peňazí.

4. Milionári na svojom úspechu tvrdo pracujú

V Hoganovej knihe sa píše: „Robia to, čo je potrebné pre dosiahnutie vytýčených cieľov. A to aj v prípade, že to často nie je ľahké.“ Prieskum dokladuje, že až 93% milionárov dosiahlo svoje bohatstvo v dôsledku tvrdej práce a nie iba vďaka vysokým platom.

Milionári neustále pracujú na svojom osobnostnom rozvoji a každým dňom sa zlepšujú v tom, čo robia. Nikdy sa jednoducho neuspokoja s tým, kým sú a čo majú. Namiesto toho sa snažia rozvíjať svoje vzdelanie a zručnosti, ktoré im pomôžu budovať svoj život a majetok v budúcnosti.

Keď sa jedná o zamestnanie, bohatí ľudia si veľmi často volia prácu, ktorá ich naozaj baví. Milionár Steve Siebold potvrdil, že ak sa venujete niečomu, čo Vás baví, a zároveň za to dostávate zaplatené, našli ste skutočne inteligentnú stratégiu na ceste za osobným a finančným úspechom.

Súvisiace: 7 zvykov miliardárov, ktoré zlepšia kvalitu Vášho života

5. Milionári vedia, že budovanie bohatstva si vyžaduje konzistentné úsilie

Hogan zo svojich výsledkov vyvodil záver, že všetky predchádzajúce atribúty a zvyky úspešného milionára musia byť navzájom prepojené prostredníctvom neustáleho a konzistentného úsilia.

Môžete totiž prevziať zodpovednosť za svoj život a financie, môžete konať cieľavedome, vytýčiť si ciele a tvrdo pracovať na ich dosahovaní, no ak to nebudete robiť opakovane – rok po roku, desaťročie po desaťročí – v konečnom dôsledku sa Vám nikdy nepodarí dosiahnuť Vaše skutočné ciele.

Mnohí opýtaní miliardári z vlastnej skúsenosti potvrdili, že budovanie pozoruhodného majetku je behom na dlhé trate a vyžaduje si konzistentný prístup. Všetci si boli vedomí toho, že ak sa im podarí držať sa svojho plánu po niekoľko desaťročí, odmenou sa im stane miliónový majetok, ktorým budú môcť disponovať po odchode do dôchodku.

Udržiavanie takéhoto konzistentného prístupu si však vyžaduje dve veci – trpezlivosť pracovať na dlhodobých cieľoch, ktorá Vám pomôže zachovať si správny kurz v priebehu rokov, ale tiež vášeň pre hľadanie nových spôsobov, ktorými sa posuniete bližšie k svojim vytýčeným cieľom.

Zdroj: Fortune, Quora

Mohlo by sa Vám páčiť

facebook facebook
Facebook
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies.